Video: Tảng băng khổng lồ rộng hơn 1.200 km2 tách khỏi Nam cực

Cơ quan Khảo sát Nam cực Anh thông báo tảng băng có kích thước 1.270 km2, bằng một nửa diện tích TP.HCM đã bị tách khỏi thềm băng Brunt ở Nam cực.

Video: Tảng băng khổng lồ rộng hơn 1.200 km2 tách khỏi Nam cực