Vì sao người mới mất, người nhà không được đụng vào

Tại sao người xưa lại cấm con cháu, khi gia đình có người vừa qua đời tuyệt đối không được động đến thân xác của họ, cùng tìm hiểu với Webtintuc nhé!

Có thể bạn chưa biết, chư vị Đại Đức Tổ Sư có dậy chúng ta rằng, khi giúp các vị liên hữu trợ niệm vãng sanh điều đặc biệt cần phải chú ý là không được chạm vào thân xác của họ. Chẳng những thế, đến cả giường chiếu của họ đang nằm cũng không được đụng vào.

Lý giải cho điều này, chư vị cho rằng, lúc này họ đang vô cùng đau khổ, khi đau khổ tâm của họ sẽ sanh hận, gây bất lợi và coi như cắt đứt duyên vãng sanh. Mà ở người bình thường khi tâm sanh hận, nếu nghiệp chướng của họ nặng sẽ bị đọa vào a tỳ địa ngục chịu đủ mọi hình thức khổ lao.

Vì sao người mới mất, người nhà không được đụng vào - Ảnh 1
Thân xác người vừa qua đời, sau 8 tiếng người nhà tuyệt đối không chạm vào.

Dù nghiệp chướng không nặng đi nữa, người thân vô tình hay cố ý chạm vào cơ thể người vừa qua đời cũng khiến họ phải đầu thai vào ngã súc sinh. Bởi vậy, trong vòng 8 tiếng đồ hồ tính từ giây phút người nhà của bạn trút hơi thở cuối cùng, nhất định những người dương trần tuyệt đối không được động vào người họ.

Người xưa lý giải điều này, khi trái tim ngừng đập, thần thức của họ chưa rời khỏi cơ thể, sau 12-14 tiếng đồ hồ mới rời đi hẳn. Tuy nhiên, vãng sang theo Phật niệm thì chắc chắn không có thân trung ấm. Từ đó, tắc thở sẽ đi ngay và điều này được viết rõ trong kinh đức Phật bao gồm 3 trường hợp như sau:

Vì sao người mới mất, người nhà không được đụng vào - Ảnh 2
Tâm sanh hận, vãng sinh niệm Phật sẽ không có tác dụng gì và người đã khuất sẽ bị đày xuống a tỳ địa ngục.

Thứ nhất: Người vừa niệm Phật vãng sanh xong thì tắt thở, linh hồn ngay lập tức sẽ được đến Tây Phương Cực Lạc.

Thứ hai: Được luân hồi vào cõi trời, phức phần ông bà tổ tiên để lại, lúc sống làm nhiều việc thiện công đức vô lượng, khi tắt thở sẽ được sanh thiên ngay.

Thứ ba: Đọa dưới a tỳ địa ngục, người luân hồi vào cõi này thường cũng không có trung ấm, khi vừa nhắm mắt xuôi tay sẽ ngay tức khắc bị đày xuống địa ngục chịu ngục hình khổ đau.

Ngoài 3 trường hợp trên, 3 cõi luân hồi cõi còn lại đều có trung ấm.

Tổng hợp