Trưởng BTC HHVN trả lời về chuyện Đỗ Thị Hà cao thêm 3cm trong 1 tháng: Do sự thích nghi khác nhau, có thí sinh còn tăng 2kg

Từ số liệu bất nhất và phân tích dựa trên khoa học, chiều cao 1m75 của Đỗ Thị Hà được cho là con số 'ảo'