Trấn Thành tuyên bố Nam Em có vấn đề thần kinh, khiến nhiều đàn ông 'khiếp sợ'

Trấn Thành đã thẳng thắn nhận xét Nam Em rằng: “Bản thân Nam Em rất thông minh, nhưng Nam Em lại có vấn đề về thần kinh!".