Tiên tri của bà Vanga về năm 2021: Một năm đen tối, lại có thảm họa, con người tìm ra thuốc chữa ung thư

Bà Vanga tiên tri năm 2021 sẽ là một năm đen tối và u ám của thế giới. Nhân loại sẽ phải chứng kiến những sự kiện tàn khốc, làm thay đổi vận mệnh và số phận con người.