Thủy Tiên bị chỉ trích từ thiện, Đại Nghĩa không bênh mà khuyên nhủ: Xem việc mình làm đã đúng hay chưa

MC Đại Nghĩa khuyên Thủy Tiên một cách gián tiếp và khéo léo: "Nếu số người phản đối lớn dần, phải nhìn lại xem việc mình làm đã đúng hay chưa."