Thanh niên đèo bạn vào đổ 20k xăng bị nhân viên thái độ ra mặt: Tại vì 20k ít quá hay do xe không xịn

Tiện đường về nhà, thanh niên vào đổ 20k xăng nhưng bị nhân viên lờ đi. Lúc bơm nhân viên lại lơ đễnh khiến xăng chảy tràn cả xuống đất.