Sau khi Hoài Lâm bỏ nghệ danh mình đặt, Hoài Linh ẩn ý chuyện vô ơn đầy thâm thúy

Hoài Linh chia sẻ về lối sống tiết kiệm nhưng ẩn ý về lòng biết ơn gây xôn xao mạng xã hội