Dân tình ngã ngửa vì bảng giá quảng cáo trong Táo Quân

Cùng với việc thông báo Táo Quân 2021 sẽ chính thức trở lại, phía sản xuất còn rò rỉ bảng giá quảng cáo trong khung ngờ phát sóng chương trình. Không ngoài dự đoán, Táo Quân 2021 sẽ trở lại...