Phạm Băng Băng: 'Nữ hoàng' hết thời, tái xuất chẳng ai ngó ngàng, gặp nhiều khó khăn

Phạm Băng Băng: ‘Nữ hoàng’ hết thời, tái xuất chẳng ai ngó ngàng, gặp nhiều khó khăn