Những mặt trái tồn tại khi giáo viên dự giờ đồng nghiệp

Theo thông tư 32/2020/TT-BGDĐT, giáo viên Trung học cơ sở, Trung học phổ thông không còn phải dự giờ nhưng xem ra chỉ là trên văn bản.

Trong thực tế giảng dạy các trường vẫn phân công số tiết dự giờ cho giáo viên theo chỉ đạo riêng của Ban giám hiệm.

Giáo viên vẫn phải dự giờ như khi chưa có Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT

Theo thông tư mới thì chỉ còn giáo viên ở bậc tiểu học là phải bắt buộc tham gia dự giờ nhưng thực tế giáo viên Trung học cơ sở và Trung học phổ thông vẫn phải dự giờ như khi chưa có Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT.

Mỗi trường sẽ quy số tiết dự giờ giáo viên rất nhau. Có trường yêu cầu 10 tiết hoặc 12 tiết một năm, có trường lại yêu cầu giáo viên dự giờ mỗi tháng 1-2 tiết…

Không chỉ số tiết dự giờ khác nay mà quy định khi dự giờ giữa các trường cũng không giống nhau. Có trường quy định sau khi dự giờ thì chỉ rút kinh nghiệm chứ không đánh giá, xếp loại. Việc xếp loại đánh giá được giao cho Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn và phiếu đánh giá dự giờ này sẽ lưu hồ sơ giáo viên.

Nhưng có trường lại quy định ngoài rút kinh nghiệm thì vẫn phải đánh giá xếp loại tiết dạy của giáo viên. Cũng chính từ vấn đề này mà nảy sinh ra những tranh luận, thậm chí là gây ra xung đột giữa các giáo viên với nhau.

Vì theo xếp loại dự giờ giáo viên thì giờ dạy được xếp theo 4 loại: giỏi, khá, trung bình và không đạt yêu cầu. Có những giáo viên phương pháp truyền đạt chưa tốt, lớp học thụ động nhưng khi dự giờ giáo viên khác vẫn phải xếp loại giỏi cho đồng nghiệp. Thậm chí điểm cũng phải ở gần mức tối đa.

Ví dụ quy định điểm đạt từ 80-100 điểm thì phải để ở cận 100 giáo viên mới vừa lòng. Nếu để trên 80 thôi thì người dạy sẽ cảm thấy khó chịu, tức tối, thậm chí là tìm cách xếp loại ở mức thấp hơn cho đồng nghiệp khi dự giờ lại.

Từ đó những mâu thuẫn giữa giáo viên cứ âm ỉ tồn tại mà lẽ ra nó sẽ không có nếu Ban giám hiệu nhà trường không quá cứng nhắc chuyện yêu cầu xếp loại tiết dạy đối với giáo viên không kiêm nhiệm chức vụ.

Những mặt trái tồn tại khi giáo viên dự giờ đồng nghiệp - Ảnh 1
Công tác dự giờ nhiều lúc trở thành áp lực cho cả người dạy và người dự (Ảnh minh họa: moet.gov.vn)

Các văn bản hiện hành có yêu cầu giáo viên dự giờ hay không?

Luật Giáo dục năm 2019, điều 70 chỉ quy định nhiệm vụ của nhà giáo gồm: Giảng dạy, giáo dục theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình giáo dục; thực hiện điều lệ nhà trường…

Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT quy định giáo viên Trung học không phải dự giờ. Điều 21 của Thông tư này quy định các loại hồ sơ, sổ sách của giáo viên không hề có sổ dự giờ giáo viên. Cụ thể: Sổ kế hoạch giáo dục của giáo viên (theo năm học); Kế hoạch bài dạy (giáo án); Sổ theo dõi và đánh giá học sinh; Sổ chủ nhiệm (GV chủ nhiệm)”.

Khoản 2 Điều 29 của Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT còn nêu rõ GV chủ nhiệm còn có quyền dự giờ học sinh lớp mình làm chủ nhiệm. Như vậy kể từ ngày 1/11/2010 thì chỉ còn giáo viên chủ nhiệm là được dự giờ lớp mình thôi, còn giáo viên khác của bậc Trung học cơ sở và Trung học phổ thông không bắt buộc phải dự giờ như trước.

Ban giám hiệu quy định dự giờ như thế nào cho phù hợp?

Các trường vẫn yêu cầu dự giờ giáo viên để trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau cũng là hoạt động phù hợp để trau dồi thêm chuyên môn . Song Ban giám hiệu các trường không nên áp số tiết cụ thể mà chỉ cần yêu cầu cầu giáo viên dự giờ đối với các tiết thao giảng tổ, thao giảng trường, thao giảng hội đồng bộ môn là đủ.

Nếu có dự giờ giáo viên chỉ nên rút kinh nghiệm với đồng nghiệp chứ không cần chấm điểm, xếp loại. Phần đánh giá tiết dạy sẽ dành cho tổ phó, tổ trưởng và phó hiệu trưởng thì hợp lý hơn. Như thế người dự giờ cũng thoải mái mà người dạy cũng không phải chịu áp lực quá nhiều.

Thế nên Bộ GD cần có một hướng dẫn cụ thể về công tác dự giờ giáo viên để các trường có một quy định chung cùng thực hiện chứ không phải là mạnh ai nấy làm rồi nảy sinh mâu thuẫn với nhau.