Ngày đầu về nhà chồng, cô dâu bị các dì chống nạnh bắt rửa cả sân bát: "Rửa cho sạch vào, không sạch rửa lại"

Vừa mới về nhà chồng còn diện nguyên cả bộ áo dài đỏ, cô dâu đã phải rửa cả sân bát, đã thế còn bị cô dì bên chồng đứng chống nạnh chỉ đạo khiến cư dân mạng xôn xao.