Mức thưởng Tết Nguyên Đán cao nhất ở Hà Nội là 400 triệu đồng

Mức thưởng Tết Nguyên Đán tại Hà Nội năm 2020 cao nhất là 400 triệu đồng thuộc khối doanh nghiệp dân doanh và thấp nhất là 550.000 đồng thuộc khối công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước.

Hôm nay (31/12), Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã công bố mức thưởng Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán dựa trên tình hình khảo sát của 6.325 doanh nghiệp trên địa bàn. Theo đó, mức thưởng của từng khối doanh nghiệp như sau:

1. Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Tết Dương lịch: Mức thưởng bình quân của người lao động là 1 triệu đồng/người, cao nhất là 5 triệu đồng/người và thấp nhất là 500 nghìn đồng/người.

Tết Âm lịch: Bình quân người lao động được hưởng mức thưởng là 3,5 triệu đồng/người, cao nhất là 30 triệu đồng/người và thấp nhất là 550 nghìn đồng/người.

Mức thưởng Tết Nguyên Đán cao nhất ở Hà Nội là 400 triệu đồng - Ảnh 1
Mức thưởng Tết cao nhất của Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 30 triệu đồng/người.

2. Khối doanh nghiệp dân doanh

Tết Dương lịch: Bình quân người lao động của khối doanh nghiệp dân doanh sẽ nhận được mức tiền là 780 nghìn đồng/người, cao nhất là 65 triệu đồng/người và thấp nhất là 400 nghìn đồng/người.

Tết Âm lịch: Mức thưởng bình quân là 4,2 triệu đồng/người. Trong khi đó, doanh nghiệp thưởng Tết cao nhất là 400 triệu đồng/người và thấp nhất là 700 nghìn đồng/người.

Mức thưởng Tết Nguyên Đán cao nhất ở Hà Nội là 400 triệu đồng - Ảnh 2
Khối doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng Tết cao nhất ở Hà Nội lên tới 400 triệu đồng.

3. Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước

Tết Dương lịch: Mức thưởng bình quân của người lao động là 600 nghìn đồng/người, cao nhất là 4,8 triệu đồng/người và thấp nhất là 400 nghìn đồng/người.

Tết Âm lịch: Bình quân người lao động thuộc công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước sẽ nhận là 3,8 triệu đồng/người, cao nhất là 30 triệu đồng/người và thấp nhất là 650 nghìn đồng/người.

Mức thưởng Tết Nguyên Đán cao nhất ở Hà Nội là 400 triệu đồng - Ảnh 3
Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước có mức thưởng Tết cao nhất là 30 triệu đồng.

4. Khối doanh nghiệp FDI

Tết Dương lịch: Mức bình quân sẽ là 750 nghìn đồng/người, cao nhất là 68 triệu đồng/người và thấp nhất chỉ 320 nghìn đồng/người.

Tết Âm lịch: Mức bình quân của người lao động khối này là 4,450 triệu đồng/người, cao nhất là 280 triệu đồng/người và thấp nhất là 750 nghìn đồng/người.

Mức thưởng Tết Nguyên Đán cao nhất ở Hà Nội là 400 triệu đồng - Ảnh 4
Khối doanh nghiệp FDI có mức thưởng Tết Nguyên Đán cao nhất 280 triệu đồng.

Như vậy, mức thưởng Tết 2021 của Hà Nội thấp hơn so với năm ngoái do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Khối doanh nghiệp dân doanh đứng đầu với mức thưởng Tết cao nhất là 400 triệu đồng/người. Mặc dù vậy, con số này vẫn khá khiêm tốn so với TP.HCM khi địa phương này ghi nhận mức thưởng Tết Nguyên Đán cao nhất lên tới hơn 1 tỷ đồng. Tại Đồng Nai, mức thưởng Tết cao nhất của doanh nghiệp cũng là 600 triệu đồng.