Mới sinh 2 tuần, số tiền Leon và Lisa nhà Hà Hồ tiêu gần bằng 2 năm đi học của anh Subeo

Subeo học trường Quốc tế với mức học phí 550 triệu/ năm