Máy xúc giải cứu tài xế ô tô dưới sông lũ cuồn cuộn

Chiếc máy xúc tiếp cận một ô tô bị mắc kẹt trên sông nước lũ chảy cuồn cuộn để giải cứu tài xế.

Clip: Máy xúc giải cứu tài xế ô tô dưới sông lũ cuồn cuộn

(Theo Newsflare)