Lương Bằng Quang và Ngân 98 đăng clip phản cảm với 'ghế tình yêu', tự mình thị phạm các tư thế

Mới đây, Lương Bằng Quang và Ngân 98 tiếp tục gây tranh cãi khi đăng video hướng dẫn sử dụng 'ghế tình yêu', đồng thời có những tư thế phản cảm.