Loạt sao Việt tìm mọi cách để con có quốc tịch Mỹ: Cắn răng chịu khổ để con sinh ra ở xứ cờ hoa

Sao Việt chi bội tiền sinh con ở Mỹ: Vừa tránh né truyền thông, vừa để con có quốc tịch Hoa Kỳ