Không chỉ F0 điều trị tại nhà, người lao động có con là F0 phải ở nhà chăm cũng sẽ được hưởng khoản tiền này

Nếu không may có con nhỏ mắc Covid-19 và phải ở nhà chăm con, người lao động cũng sẽ được hưởng những khoản tiền dưới đây nếu nắm được quyền lợi của mình.

Mỗi ngày trên cả nước vẫn đang ghi nhận hàng chục ngàn ca mắc Covid-19 mới, hầu hết các địa phương đều đang áp dụng cách điều trị F0 tại nhà. Nếu mắc Covid-19, ngoài thông tin về việc các loại thuốc điều trị, thời gian cần cách ly… người lao động cũng cần nắm được quyền lợi mà mình sẽ được hưởng, ngay cả khi bạn nghỉ ở nhà để chăm con là F0.

Cụ thể, theo Khoản 2, Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014, người lao động tham gia BHXH bắt buộc, phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi b.ị ố.m đ.a.u và có xác nhận của cơ sở k.h.á.m b.ệ.n.h, c.h.ữ.a b.ệ.n.h có thẩm quyền sẽ được hưởng chế độ ố.m đ.a.u.

Chính vì vậy, người lao động có con là F0 sẽ được nghỉ hưởng chế độ ố.m đ.a.u trong trường hợp có đóng bảo hiểm xã hội, con dưới 7 tuổi và có xác nhận của cơ sở k.h.á.m c.h.ữ.a b.ệ.n.h.

Nếu không may có con nhỏ mắc Covid-19 và phải ở nhà chăm, người lao động cũng sẽ được nhận quyền lợi nhất định.

Theo đó, Điều 27 quy định thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau như sau:

(1) Thời gian hưởng chế độ khi con ố.m đ.a.u trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 3 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 3 tuổi đến dưới 7 tuổi.

(2) Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì thời gian hưởng chế độ khi con ố.m đ.a.u của mỗi người cha hoặc người mẹ theo quy định trên.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi con ố.m đ.a.u quy định này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

Điều 28 quy định mức hưởng chế độ ố.m đ.a.u chỉ rõ, người lao động hưởng chế độ ố.m đ.a.u theo quy định tại Điều 27 thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Mức hưởng trợ cấp ố.m đ.a.u một ngày được tính bằng mức trợ cấp ố.m đ.a.u theo tháng chia cho 24 ngày.

Như vậy mức hưởng trợ cấp theo ngày tính theo công thức:

Mức hưởng/ngày = 75% x Tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ : 24

Trường hợp người lao động mới bắt đầu làm việc hoặc trước đó đã có thời gian đóng BHXH, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ hưởng chế độ ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc thì mức hưởng được tính dựa trên tiền lương đóng BHXH của tháng đó.

Như vậy, nếu không may có con nhỏ mắc Covid-19 và phải ở nhà chăm con, người lao động cần nắm được quyền lợi mà mình sẽ được hưởng như trên để tránh thiệt thòi.