Video: Tòa nhà 5 tầng nặng 7000 tấn di dời bằng cách "đi bộ"

Một tòa nhà mang tính lịch sử tại Trung Quốc đã được di dời bằng phương pháp "đi bộ" để nhường chỗ cho việc xây dựng trung tâm thương mại. Tòa nhà trường tiểu học 85 năm tuổi tại Trung Quốc đã được nhấc bổng lên và di chuyển tới...