Khổ như giáo viên dạy Văn: Chữ học trò xấu y 'gà bới', phải mở cả nhạc thiền để chấm bài

Một bài kiểm tra môn Văn có hàng ngàn chữ, viết tràn cả vài ba trang giấy, thế nhưng, chữ học sinh xấu quá thì quả thật giáo viên nào cũng ngán ngẩm.