Khác biệt giữa Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

Về cơ bản, hai Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ đều có nhiều điểm chung về quy định phòng dịch. Tuy nhiên, mức độ giãn cách ở Chỉ thị 16 mạnh hơn.

Để tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, các Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ liên tiếp được ban hành. Tại mỗi khu vực, địa điểm khác nhau, tùy theo tình trạng dịch bệnh mà áp dụng Chỉ thị khác nhau. Vậy làm thế nào để phân biệt được hai Chỉ thị này để giúp người dân thực hiện giãn cách và phòng dịch hiệu quả nhất?

Thực tế, hai Chỉ thị có rất nhiều điểm tương đồng song về cơn bản, Chỉ thị 16 có phần chặt chẽ và mức độ giãn cách nghiêm ngặt hơn. Hai Chỉ thị này có sự khác biệt ở những điểm dưới đây.

Về tập trung đông người

Theo Chỉ thị 15, các địa phương sẽ dừng sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng. Không được tụ tập quá 10 người bên ngoài bệnh viện, trường học hoặc văn phòng, công sở.

Theo Chỉ thị 16, thực hiện giãn cách toàn xã hội. Người dân phải ở nhà và chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Ngoài bệnh viện, trường học hoặc công sở, không được tụ tập quá 2 người.

Ngoài ra còn có Chỉ thị 19 với hạn chế cụ thể hơn, phải dừng các hoạt động lễ hội, tôn giáo hay giải đấu thể thao, sự kiện đông người. (Ảnh: Zing).

Về khoảng cách an toàn tối thiểu

Theo Chỉ thị 15, khoảng cách an toàn tối thiểu là 2m. Chỉ thị 16 cũng đưa ra khuyến cáo cách xa nhau ít nhất 2m để đảm bảo an toàn. Đây cũng là điểm chung giữa hai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Khoảng cách an toàn tối thiểu theo cả hai Chỉ thị là 2m. (Ảnh: Zing).

Về các cơ sở kinh doanh 

Theo Chỉ thị 15, các hoạt động kinh doanh dịch vụ tạm bị đình chỉ. Chỉ có các cơ sở kinh doanh hàng hóa, mặt hàng hoặc dịch vụ thiết yếu là được phép mở cửa.

Theo Chỉ thị 16 cũng tương tự như Chỉ thị 15, tạm đình chỉ cơ sở kinh doanh dịch vụ và giữ hoạt động của các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

Cả hai Chỉ thị chỉ cho phép cơ sở kinh doanh loại hàng, dịch vụ thiết yếu hoạt động trong thời gian dịch bệnh. (Ảnh: Zing).

Về hoạt động vận tải

Theo Chỉ thị 15, người dân hạn chế di chuyển từ vùng có dịch tới các địa phương khác. Bên cạnh đó, cần hạn chế vận chuyển hành khách từ các điểm dịch như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh sang các vùng khác.

Theo Chỉ thị 16, tạm ngưng hoạt động di chuyển từ vùng dịch tới các địa phương. Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng về cơ bản cũng tạm dừng lại.

Các hoạt động di chuyển, vận chuyển từ vùng dịch sang nơi khác đều tạm dừng để tránh lây lan. (Ảnh: Zing)..

Tổng hợp