Khả năng xuất hiện thêm áp thấp nhiệt đới, bão trong tháng 8 này

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo xu thế thời tiết trong tháng 8, khả năng sẽ xuất hiện thêm áp thấp nhiệt đới/bão.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, nửa đầu tháng 8.2021, MJO ít có khả năng tác động đến thời tiết các tỉnh phía nam nước ta.

Quảng cáo
Ảnh minh họa

MJO là một dao động nội mùa trong khu vực nhiệt đới, ảnh hưởng đến nhiều yếu tố thời tiết như lượng mây bao phủ, lượng mưa, tốc độ và hướng gió, nhiệt độ mặt nước biển.

Các nghiên cứu cho thấy, dao động không chỉ hoạt động và ảnh hưởng đối với riêng khu vực nhiệt đới mà còn cả ở khu vực ngoại nhiệt đới.

Những ngày tới, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu tác động chủ yếu của hệ thống gây mưa do gió mùa tây nam. Khu vực duy trì mưa rào và dông tập trung về chiều tối.

Các tỉnh miền Trung tiếp tục có nhiều ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, tập trung vào thời kỳ đầu tháng. Tuy nhiên, cường độ nắng nóng không quá gay gắt.

Về thời tiết biển, trong tháng 8.2021 xoáy thuận nhiệt đới (áp thấp nhiệt đới/bão) có khả năng xuất hiện trên khu vực Biển Đông, tác động đến thời tiết khu vực Bắc Bộ và phía bắc Trung Bộ. Trên phạm vi cả nước, tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Cụ thể, thời kỳ 10 ngày đầu tháng (từ ngày 1 - 10.8.2021), do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục ở khoảng 21 - 24 độ vĩ bắc kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m nên khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trong 2 - 3 ngày đầu tháng.

Khu vực Trung Bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì mưa rào và rải rác có dông về chiều tối. Từ khoảng ngày 5.8, lượng mưa có xu hướng gia tăng.

Tổng lượng mưa trên phạm vi cả nước phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 20 - 40%. Đặc biệt là khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa thấp hơn từ 40 - 70%, riêng khu vực Tây Bắc và vùng núi Việt Bắc xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5 - 1,5 độ C, có nơi trên 2 độ C so với trung bình nhiều năm.

Thời kỳ 10 ngày giữa tháng (từ ngày 11 - 20.8.2021), nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 - 1 độ C. Riêng khu vực Tây Nguyên - Nam Bộ xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tổng lượng mưa trên cả nước phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng khu vực phía đông bắc Bắc Bộ cao hơn từ 15 - 30% so với trung bình nhiều năm.

Thời kỳ 10 ngày cuối tháng (từ ngày 21 - 31.8.2021), nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Riêng khu vực Tây Nguyên - Nam Bộ cao hơn 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm. Tổng lượng mưa trên toàn quốc phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm, riêng khu vực nam Trung Bộ và phía nam Tây Nguyên phổ biến cao hơn 10 - 20% so với trung bình nhiều năm.