Đi sự kiện dresscode đỏ đen, Ngọc Trinh chơi trội 1 mình 1 kiểu, bị đèn flash 'hại' thảm

Sự kiện yêu cầu dresscode đỏ đen, ngọc trinh – ngọc lan ‘chơi trội’ chọn trắng và xanh, nổi bần bật