Đi giúp đỡ cả nước nhưng Thủy Tiên hận họ hàng ruột thịt, lạnh lùng tuyên bố muốn họ phải trả giá

Cuộc sống hiện tại vô cùng viên mãn, không ai ngờ được thuở nhỏ Thủy Tiên hận họ hàng đến tận xương tủy vì bị đối xử tệ bạc.