Chồng mỗi tháng đưa 5 triệu coi như xong nghĩa vụ, vợ công khai bảng chi tiêu 20 triệu kêu trời: Lấy chồng để làm gì?

Chi tiêu lên đến 20 triệu/tháng mà chồng chỉ đưa có 5 triệu, đã góp 7 triệu tiền ăn mà mẹ chồng vẫn mặt nặng mày nhẹ, làm phụ nữ khổ quá mà!