Bữa ăn cuối cùng của tử tù trước giờ hành quyết có gì: Thịnh soạn gấp 5 lần bình thường nhưng có người không nuốt nổi

Người bị đưa ra thi hành án tử hình được hưởng tiêu chuẩn ăn uống bằng 5 lần tiêu chuẩn của ngày Lễ, Tết so với người bị tạm giam, nhưng có người chẳng ăn được miếng nào.