4 loại sổ sách giáo viên phải làm từ tháng 11/2020

Một trong những quy định mới về giáo dục có hiệu lực từ tháng 11 đó là giảm các loại hồ sơ, sổ sách giáo viên 2020.

Theo quy định hiện hành tại Khoản 3 Điều 27 Điều lệ trường THCS, trường THPT ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT thì hồ sơ, sổ sách của giáo viên gồm 6 loại hồ sơ: Sổ ghi kế hoạch giảng dạy và ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, thăm lớp (Kế hoạch giáo dục của GV); Giáo án (Kế hoạch bài dạy); Sổ điểm cá nhân (Sổ theo dõi và đánh giá học sinh); Lịch báo giảng hàng tuần ; Sổ chủ nhiệm; Sổ dự giờ.

Nhưng theo khoản 3 Điều 21 Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông ban hành kèm Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT thì hệ thống sổ sách giáo viên trung học đã giảm xuống chỉ còn 4 loại:

4 loại sổ sách giáo viên phải làm từ tháng 11/2020 - Ảnh 1
Hệ thống sổ sách giáo viên trung học đã giảm xuống chỉ còn 4 loại.

a) Kế hoạch giáo dục của giáo viên (thay đổi theo năm học);

b) Kế hoạch bài dạy (giáo án);

c) Sổ theo dõi và đánh giá học sinh;

d) Sổ chủ nhiệm (dành cho GV chủ nhiệm lớp).

Thông tư mới có hiệu lực từ 1/11/2020 thì giáo viên đã được giảm bớt một số loại sổ sách, cũng là bớt gánh nặng cho người thầy để có nhiều thời gian chuyên tâm vào những bài giảng cho học sinh làm sao để có chất lượng tốt nhất.