2 trường Đại học tuyển sinh bổ sung hơn 2000 nghìn chỉ tiêu

Sau khi điểm chuẩn Đại học đợt một được công bố, trường Đại học Mỏ – Địa chất và Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp tiếp tục tuyển bổ sung hàng nghìn sinh viên.

Trường Đại học Mỏ – Địa chất tuyển bổ sung sinh viên với hai hình thức xét điểm tốt nghiệp THPT và học bạ. Cụ thể, với hình thức xét tốt nghiệp THPT bằng cách tổng điểm ba môn cộng điểm ưu tiên, với hình thức xét học bạ là tổng điểm trung bình tất cả các môn năm lớp 11 và kỳ 1 lớp 12.

Để bổ sung sinh viên cho 21 ngành, trường Đại học Mỏ – Địa chất đã tuyển thêm 1200 chỉ tiêu, trong đó số sinh viên được xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT là 820, số còn lại sẽ được xét theo học bạ. Đặc biệt, ngành Quản trị kinh doanh tuyển số lượng đông nhất 120 em gồm cả 2 phương thức xét tuyển, bên cạnh đó Kỹ thuật xây dựng tuyển bổ sung 110 em.

Năm nay, trường có thêm 5 ngành mới: Kỹ thuật Cơ điện tử, Khoa học Dữ liệu, Công nghệ thông tin (chất lượng cao), Quản lý công nghiệp, Quản lý tài nguyên và môi trường.

Cụ thể chỉ tiêu và điểm từng ngành:

2 trường Đại học tuyển sinh bổ sung hơn 2000 nghìn chỉ tiêu - Ảnh 1
Điểm chuẩn từng ngành chênh lệch so với năm ngoái

2 trường Đại học tuyển sinh bổ sung hơn 2000 nghìn chỉ tiêu - Ảnh 2

2 trường Đại học tuyển sinh bổ sung hơn 2000 nghìn chỉ tiêu - Ảnh 3
Số điểm sàn thấp tạo cơ hội nhiều thí sinh

2 trường Đại học tuyển sinh bổ sung hơn 2000 nghìn chỉ tiêu - Ảnh 4

Ngày 5-10 trường Đại học Mỏ – Địa chất công bố điểm chuẩn trong khoảng điểm từ 15-25 cao hơn so năm ngoái khoảng 1-5 điểm so với năm 2019.

Năm nay, với số điểm chuẩn từ 15-19.5 có tổng 4888 chỉ tiêu, trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp đã phải xét tuyển bổ sung 845 sinh viên tại cả hai cơ sở Hà Nội và Nam Định. Trong đó, tuyển 100 sinh viên cho ngành Công nghệ thực phẩm, hầu hết các ngành tại cơ sở Hà Nội tuyển thêm 50 sinh viên, tại Nam Định là 20-30 sinh viên.

Số lượng chỉ tiêu sinh viên bổ sung và điểm sàn tại cơ sở Hà Nội:

2 trường Đại học tuyển sinh bổ sung hơn 2000 nghìn chỉ tiêu - Ảnh 5
Số chỉ tiêu và thang điểm khu vực Hà Nội

2 trường Đại học tuyển sinh bổ sung hơn 2000 nghìn chỉ tiêu - Ảnh 6

2 trường Đại học tuyển sinh bổ sung hơn 2000 nghìn chỉ tiêu - Ảnh 7

Số lượng chỉ tiêu sinh viên bổ sung và điểm sàn tại cơ sở Nam Định:

2 trường Đại học tuyển sinh bổ sung hơn 2000 nghìn chỉ tiêu - Ảnh 8
Số chỉ tiêu và thang điểm khu vực Nam Định

2 trường Đại học tuyển sinh bổ sung hơn 2000 nghìn chỉ tiêu - Ảnh 9

2 trường Đại học tuyển sinh bổ sung hơn 2000 nghìn chỉ tiêu - Ảnh 10
Số điểm Nam Định không chênh lệch nhiều so với Hà Nội

Như vậy có thể thấy, với số lượng tuyển sinh bổ sung thêm hàng nghìn chỉ tiêu sinh viên của hai trường đã tạo cơ hội cho nhiều sinh viên trúng tuyển, được học tập tại 1 môi trường đại học tốt.