Lời cảnh tỉnh: Cô gái có 200 triệu sau 3 năm tiết kiệm nhưng chỉ vỏn vẹn 30 kg, bệnh...

Lời cảnh tỉnh: Cô gái có 200 triệu sau 3 năm tiết kiệm nhưng chỉ vỏn vẹn 30 kg, bệnh...

Nằm trên giường bệnh, nhìn tờ hóa đơn bác sĩ đưa cho mình, nhìn thân hình gầy gò, thiếu sức...