Triết lý về nhân duyên - tình bạn, Midu làm ai cũng bất ngờ khi tag tên người đặc biệt

nhung phùng - 15/02/2020

Không ai khác, người được Midu nhắc tới để chúc phúc chính là Harry Lu.